Tag Archives: Ngày hội gia đình

Ý VIỆT MEDIA | Sự kiện Ngày hội gia đình MB Bank

Ngày hội gia đình

Một trong những chương trình có thể coi là khá đặc biệt mà Ý Việt đã tổ chức là chương trình Ngày hội gia đình của MB bank vừa qua với sự tham gia của gần 100 người gồm cả các bé thiếu nhi và nhân viên của MB bank. Đây là một chương trình […]

18006548